Em họ Sandy Bích Ngọc: ‘Chính mẹ chị ta đã khẳng định những gì chị ta viết là bịa đặt, xảo trá’

Đã tải lên ngày 20/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hoàng hải

hoàng hải

Hay lắm ! Một cú lừa ngoạn mục :)

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này