Em họ Sandy Bích Ngọc: 'Chính mẹ chị ta đã khẳng định những gì chị ta viết là bịa đặt'

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bùi Đào Minh Châu

Bùi Đào Minh Châu

Nhìn mặt là thấy bệnh hoạn :(((

Thẻ

Sandy Bích Ngọc

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này