Em trai của Sơn Tùng MTP cover lại hit 'Lạc Trôi' được CĐM khen hát còn 'mướt' hơn anh trai

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn T. Phương Thảo

Nguyễn T. Phương Thảo

KHÔNG BIẾT LỚN LÊN CÓ NỔI TIẾNG NHƯ ANH HAI KHÔNG

Thẻ

Sơn Tùng MTP

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này