Fan Marvel nhiệt liệt ủng hộ sự xuất hiện của Bộ tứ siêu phàm trong 'Avengers 5'

Đã tải lên ngày 04/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Louis Phan

Louis Phan

Kể từ sau khi Disney mua lại 20th Century Fox, một vũ trụ điện ảnh Marvel có sự góp mặt của các dị nhân và Bộ tứ siêu phàm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này