Fans chiếm chỗ, gây chiến với FC Sơn Tùng, Hương Tràm, nhưng Noo Phước Thịnh vẫn bảo vệ "chằm chặp"

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Duy Minh

Vũ Duy Minh

Noo mà, ko biết lí lẽ gì đâu

Thẻ

FC Noo Phước Thịnh

,

FC Sơn Tùng

,

FC Hương Tràm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này