Fans Noo Phước Thịnh "gây chiến" với sky Sơn Tùng M-TP, tạo hàng rào chiếm đóng

Đã tải lên ngày 20/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ng.Ngọc Phương Trang

Ng.Ngọc Phương Trang

Fan của cả 2 đều đông như kiến

Thẻ

Noo Phước Thịnh

,

Sơn Tùng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này