Fox Sports: 'Việt Nam phải dè chừng sự đột biến của Uzbekistan'

Đã tải lên ngày 26/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc

Uzbekistan kp dạng vừa nha

Thẻ

Uzbekistan

,

Fox Sports

,

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này