Gần 30 triệu USD xây nhà an toàn cho người dân ven biển

Đã tải lên ngày 13/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngô Trung Kiên

Ngô Trung Kiên

Từ năm 2017 đến 2022, sẽ có 4.000 ngôi nhà an toàn ứng phó biến đổi khí hậu cho người dân miền Trung ở 5 tỉnh được xây dựng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này