Gần 450 container nhựa phế liệu tồn là của một doanh nghiệp vừa bị khởi tố

Đã tải lên ngày 14/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Thanh Nghĩa

Lê Thanh Nghĩa

Trong khi Cục Hải quan Hải phòng khởi tố 2 doanh nghiệp do làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu, tại cảng Cát Lái (TP.HCM) đang tồn đọng 437 container phế liệu của một trong 2 doanh nghiệp này.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này