Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ivy

Ivy

Ra đi nhưng đã thắp lên ánh sáng cho 2 người, 1 hành động đáng suy ngẫm để noi theo

Thẻ

bé Hải An

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này