Gia đình đầu tiên tất cả các thành viên đăng ký hiến tạng

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thế Uy

Nguyễn Thế Uy

Trong câu chuyện mà anh Hoàng Giang chia sẻ có đăng tải hình ảnh con gái anh là bé Mai An (11 tuổi) đang điền vào tờ đăng ký hiến tạng.

Thẻ

Gia đình đầu tiên tất cả các thành viên đăng ký hiến tạng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này