Giả Nãi Lượng viết tâm thư âm thầm thừa nhận Lý Tiểu Lộ ngoại tình, cả gia đình ngã bệnh vì scandal

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Anh Đức

Trần Anh Đức

Đọc tâm thư mà đau lòng. Dù đúng hay sai thì truyền thông cũng nên khép lại câu chuyện này rồi. Tha cho cả nhà ảnh.

Thẻ

Giả Nãi Lượng

,

Lý Tiểu Lộ

,

Pgone

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này