Giá vàng biến động thế nào trong các dịp vía Thần Tài

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
quốc việt

quốc việt

Trong nhiều năm qua, giá vàng thường bật tăng vào một tuần trước dịp vía Thần Tài rồi giảm mạnh vào chiều mùng 10 tháng Giêng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này