Giả vờ va chạm giao thông xin tiền 'đểu' người đi đường

Đã tải lên ngày 06/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Phong Nguyen

Thanh Phong Nguyen

Giả vờ va chạm giao thông, ba người xông vào tấn công 2 vợ chồng đi đường rồi đòi bồi thường tiền thiệt hại.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này