Giải mã cơn sốt gom mua đất bằng mọi giá của người Việt

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tân Nhuận

Tân Nhuận

Người Việt sẵn sàng vét sạch vốn liếng, vay mượn mua đất để dành, cất nhà, dù sống thiếu thốn, trả nợ hàng chục năm.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này