Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang: Học giỏi không có nghĩa là làm việc giỏi

Đã tải lên ngày 22/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Tuyền

Nguyễn Tuyền

Theo Lê Diệp Kiều Trang, nhiều sinh viên giỏi ra trường đã không thể trở thành những thủ lĩnh giỏi, mà phải nhường vị trí này cho những bạn có chuyên môn không mạnh bằng nhưng có thể tập hợp nhiều người giỏi.

Thẻ

việt nam

,

giám đốc facebook

,

Lê Diệp Kiều Trang

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này