Giám đốc marketing và bán hàng Yamaha Việt Nam nghỉ việc đi bán trà sữa Gong Cha

Đã tải lên ngày 07/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Thúy Hà

Phạm Thúy Hà

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này