Giáo sư thiên tài Stephen Hawking, qua đời ở tuổi 76

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khuyên Phạm

Khuyên Phạm

Giáo sư Stephan Hawking, nhà vật lý vũ trụ lỗi lạc đã qua đời ở tuổi 76. Thông tin được tiết lộ từ một thành viên trong gia đình.

Thẻ

thế giới

,

Stephan Hawking qua đời

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này