Giới mộ điệu thời trang phát hiện ra MV mới của Taylor Swift đã nhái lại còn lỗi

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thuhang Le

Thuhang Le

Trên mạng xã hội, vô vàn ý kiến so sánh Delicate của Taylor Swift với quảng cáo nước hoa của Kenzo.

Thẻ

TAYLOR SWIFT

,

SAO US-UK

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này