Gmail sẽ sớm cho phép vô hiệu hóa Smart Reply trên máy tính để bàn

Đã tải lên ngày 23/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc

Nếu bạn cảm thấy khó chịu bởi câu trả lời “thông minh” mà Gmail đặt bên dưới email của mình, bạn có thể tắt chúng nếu sử dụng trình duyệt trên máy tính để bàn.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này