'Grab vẫn có thể độc quyền dù còn nhiều ứng dụng gọi xe'

Đã tải lên ngày 31/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thanh Vũ

Nguyễn Thanh Vũ

Vẫn còn khoảng 10 ứng dụng gọi xe khác nhưng theo chuyên gia Nguyễn Minh Đức, thị phần của liên minh Grab - Uber gần như chiếm tuyệt đối.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này