GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Một bộ sách giáo khoa là ngược xu hướng thế giới'

Đã tải lên ngày 16/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trinh Nguyễn

Trinh Nguyễn

Tồn tại nhiều bộ sách giáo khoa sẽ phức tạp, nhưng GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng không thể sợ điều đó mà đi ngược lại xu thế.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này