H'Hen Niê, Việt Anh, Soobin Hoàng Sơn làm đại sứ Giờ Trái đất 2018

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đào Nguyễn Hải Bình

Đào Nguyễn Hải Bình

Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 vừa được phát động sáng 3.3, tại Hà Nội với thông điệp “Go More Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

Thẻ

H'Hen Niê

,

Soobin Hoàng Sơn

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này