Hạ cây nêu ngày Tết, 2 anh em ruột bị điện giật nguy kịch

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Ly

Lê Ly

Treo cờ cũng bị điện giật, hạ nêu cũng bị điện giật

Thẻ

Hạ nêu

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này