Hà Nội lạnh quên sầu

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hiệp khách

hiệp khách

Không cầm được nước mắt khi nhìn những người vô gia cư nằm trong những thùng giấy để tránh rét

Thẻ

Hà Nội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này