Hà Nội: Phát hiện cửa hàng trà sữa Ding Tea sử dụng trân châu không rõ nguồn gốc

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
huỳnh như

huỳnh như

Thôi dẹp mẹ trà sữa luôn đi :((

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này