Hà Nội: Thanh sắt rơi từ công trình xây dựng, 1 người tử vong tại chỗ

Đã tải lên ngày 27/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Tú88

Thanh Tú88

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này