Hãi hùng 10 tấn mì sợi chứa hàn the và hàng loạt thực phẩm quá đát

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Thị Hoa Anh

Vũ Thị Hoa Anh

Ghê quá. Sau này sao dám ăn mì nữa đây

Thẻ

hàn the

,

mì sợi

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này