Hai người Việt vào top 100 nhà khoa học châu Á

Đã tải lên ngày 04/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hồ Thị Hằng

Hồ Thị Hằng

Năm 2018, Việt Nam có 2 người được bầu chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do Tạp chí AsianScientist bầu chọn.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này