Hai phân hiệu của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sẽ tuyển sinh trong cả nước

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Sno

Sno

Ngoài cơ sở chính tại TP.HCM, 2 phân hiệu của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (Ninh Thuận và Gia Lai) sẽ chính thức tuyển sinh trong phạm vi cả nước từ năm 2018.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này