Hàng chục chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hành khách vật vã tại sân bay

Đã tải lên ngày 20/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Kỳ Duyên

Kỳ Duyên

Đã tăng nhưng vẫn k thể nào đáp ứng nổi

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này