Hàng nghìn người hỗn loạn, giành đồ cúng cầu may giữa đêm ở miền Tây

Đã tải lên ngày 04/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hồng ngọc

hồng ngọc

Đồ cúng mà giành thế này chắc thần linh cũng chả cần đâu

Thẻ

miền Tây

,

đồ cúng cầu may

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này