Hành khách phát khóc vì đi máy bay Tết còn khổ hơn xe đò: dăm lần bảy lượt delay, vạ vật cả ngày đợi chờ mòn mỏi

Đã tải lên ngày 11/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khang Lê

Khang Lê

Đường về nhà sao xa xôi qá :((((

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này