Hé lộ lý do Bitconnect giảm từ 400 USD xuống chỉ còn 20 USD trong 1 đêm

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hữu nguyên

hữu nguyên

Ngày 17/1, các mảng hoạt động của Bitconnect như giao dịch hay cho vay tiền ảo đều gần như ngừng hoạt động, trong khi đồng tiền ảo do sàn phát hành cũng mất giá thảm.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này