Hi hữu ca sinh đôi có 2 dây rốn xoắn như tết tóc

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
tân hiếu

tân hiếu

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa ghi nhận ca sinh đôi có 2 dây rốn cuốn xoắn tít lẫn nhau như tết tóc.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này