Hiểm họa từ xe chở thép cuộn

Đã tải lên ngày 21/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Sơn

Trần Sơn

Những cuộn thép nặng hàng chục tấn được chằng gá sơ sài trên xe tải có thể trở thành “hung thần” bất cứ lúc nào nếu dây chằng bị đứt. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe chở thép cuộn.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này