HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi biết điểm yếu của Qatar để khai thác'

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Mình biết Qatar 1, Qatar biết mình 10 thì cũng coi như xong

Thẻ

Park Hang-seo

,

U23 Việt Nam

,

Qatar

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này