HLV Park Hang-seo: 'Tôi mà bị đuổi về Hàn Quốc là Quang Hải phải chịu trách nhiệm đấy'

Đã tải lên ngày 31/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ngọc trân

ngọc trân

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này