HLV Park: 'Tôi nói cầu thủ: trình độ ta chưa cao đâu'

Đã tải lên ngày 30/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Thúy Hà

Phạm Thúy Hà

Hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi từ khi có ông

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này