“Hố tử thần” ở Quảng Ninh cuốn theo người và máy xúc

Đã tải lên ngày 06/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Mỹ Chi

Mỹ Chi

Để lấp hố sâu 2m, rộng khoảng 70m2, nhà chức trách điều máy xúc đến san lấp đất đá, nhưng phương tiện này lại bị rơi xuống hố.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này