'Hoa Du Ký': Hóa ra định mệnh giữa Tam Tạng và Ngộ Không đã bị hiểu sai bấy lâu nay!

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

Việc Jin Sun Mi trở thành Tam Tạng không phải do bị trừng phạt vì giải thoát Ngộ Không, vậy định mệnh giữa hai con người này thực chất là gì?

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này