Hoa Vinh lên tiếng tin hét giá cát-xê 60 triệu/show: 'Tôi bị chơi xấu'

Đã tải lên ngày 09/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thông Nguyễn

Thông Nguyễn

Trong buổi họp fan Hoa Vinh nhận được sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của hơn 300 fan. Đại diện của anh cũng lên tiếng về tin hét giá cát-xê cao khi mới được chú ý.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này