Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo đã đi học trở lại

Đã tải lên ngày 10/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Huynh Phi Long

Huynh Phi Long

Trong thời gian chờ kết quả của Hội đồng kỷ luật, nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo tại lớp học đã được nhà trường cho đi học trở lại.

Thẻ

Quyền con người

,

Cô giáo

,

Giáo dục

,

Học sinh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này