Hơn 2 tấn lòng heo bẩn tại TP HCM được tẩy trắng bằng oxy già

Đã tải lên ngày 06/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tin Nóng

Tin Nóng

ăn lòng heo như uống oxy già

Thẻ

oxy già

,

lòng heo bẩn

,

TP HCM

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này