Hơn 20 người 'tấn công', đổ thuốc trừ sâu xuống vuông tôm

Đã tải lên ngày 27/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Yen Cao

Yen Cao

Hơn 20 người lạ mặt đi xe 45 chỗ xộc vào vuông tôm của bà Hồ Thị Em, tháo dỡ môtơ quạt nước rồi đổ thuốc trừ sâu xuống vuông tôm khiến tôm chết trắng ao.

Thẻ

thuốc trừ sâu

,

vuông tôm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này