Hơn 70% cô dâu ngoại ở Hàn Quốc là người Việt

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Le Quoc Cuong

Le Quoc Cuong

Phần đông cô dâu ngoại quốc tại Hàn Quốc là người Việt.

Thẻ

lấy chồng Hàn Quốc

,

người Việt Năm châu

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này