Hỗn loạn ngày thứ ba ở trạm BOT Sóc Trăng

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thành thịnh

thành thịnh

Ngày 9/1, giao thông tại trạm BOT Sóc Trăng tiếp tục rối loạn, khi các tài xế đậu ôtô chắn các làn thu phí, trả tiền lẻ, tiền xu... phản đối.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này