Jennifer Lawrence bị chỉ trích vì chê bai phim được đề cử Oscar - Tiin.vn

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lâm Quang

Lâm Quang

Chị thật mạnh mẽ

Thẻ

Jennifer Lawrence

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này