Johnny Trí Nguyễn đưa ra điều kiện nếu nhận lời thách đấu của võ sư Flores

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Trần Long

Nguyễn Trần Long

Dữ dằn hen

Thẻ

Johnny Trí Nguyễn

,

Flores

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này