Kết quả rà soát hồ sơ của Bộ trưởng Tiến đầy bất ngờ

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Py Smiley

Py Smiley

Bà được trao chức danh giáo sư thỉnh giảng nhiệm kì 3 năm của đại học Oxford, một trong những đại học danh giá và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Thẻ

chức danh giáo sư

,

Bộ trưởng Y Tế

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này